List na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Szanowni Rodzice, Opiekunowie dzieci!

Rok szkolny 2022/23 będzie drugim rokiem działania Szkoły Podstawowej w Zamieniu, a tym samym drugim rokiem istnienia Rady Rodziców przy Szkole.

W poprzednim roku (2021/22) Rada Rodziców aktywnie wspierała uczniów i Szkołę, między innymi poprzez:

  1. Aktywne pozyskiwanie Sponsorów, dzięki którym zaopatrywaliśmy szkołę w dodatkowe „nieprzewidziane budżetem oświatowym” przedmioty (worki sako, pufy, zabawki do świetlic, materiały plastyczne, etc.)
  2. Zorganizowanie dla dzieci i Kadry Pedagogicznej szkolenia z Pierwszej pomocy Przedmedycznej
  3. Ufundowanie kilkudziesięciu nagród książkowych dla uczniów biorących udział w szkolnych konkursach, oraz dodatkowe nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego
  4. Wspieranie szkoły w organizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów (zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz szkolenia dla Kadry Pedagogicznej)

Rok 2022/23 będzie dużo trudniejszym rokiem. Po pierwsze, bo oczekiwania w stosunku do Szkoły i Rady Rodziców będą większe. Po drugie, liczba uczniów z 355 w roku poprzednim, zwiększy się do 538 (dane na dzień 2022-08-31).

Rada Rodziców planuje w tym roku dalej aktywnie wspierać Szkołę i uczniów w każdy możliwy, dostępny dla Rady Rodziców sposób. Chcemy, aby Nasze Dzieci aktywnie się rozwijały i braki finansowe w oświacie, czy trudności finansowe rodziców, nie ograniczały ich rozwoju.

Jako Rada Rodziców działamy w pełni charytatywnie.

Staramy się w miarę możliwości szukać sponsorów na projekty realizowane w naszej szkole. Jednak duża część aktywności wymaga wsparcia finansowego, w związku z czym liczymy na Państwa pomoc. Zachęcamy do wpłat darowizn na konto Rady Rodziców! Wpłata może być w dowolnej wysokości. Nie mniej, sugerujemy kwoty 100zł z uwagi na ogrom potrzeb, ale ostateczną wartość zadeklarowanej kwoty pozostawiamy Państwu!

Działamy transparentnie; rozliczamy się z każdej złotówki przekazanej na działalność RR.

 

Z góry dziękujemy i życzymy dobrego roku szkolnego 2022/23

Rada Rodziców SP Zamienie, 2022-09-01