Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

W trakcie 1 posiedzenia Rady Rodziców SP Zamienie zostało powołane Prezydium w składzie:

  1. Przewodniczący- Aleksander Korybczak
  2. Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Drachal
  3. Wiceprzewodnicząca- Katarzyna 
  4. Sekretarz – Katarzyna Merska 
  5. Skarbnik – Izabela Świderska

Pełna treść Uchwały:

Uchwała nr 1 z dnia 15.09.2022 roku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zamieniu w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023