Akcja Fluoryzacja!

Rada Rodziców zakupiła szczoteczki do fluoryzacji dla Naszych dzieci. Teraz już nie ma wymówki, że „nie mam szczoteczki”. Akcja fluoryzacji, z informacji przekazanych przez naszą szkolną pielęgniarkę, rozpocznie się w styczniu.

Zasady szczotkowania stosowane w szkole pod nadzorem pielęgniarki:

  1. Trzymając szczoteczkę w jednej ręce, należy chwycić kapsułkę umieszczoną na główce szczoteczki palcami drugiej ręki i oderwać ją, aby odkryć włosie.
  2. Na szczoteczkę nałożyć około 1 cm żelu i rozpocząć szczotkowanie przez 2-3 min.
  3. Szczotkować według określonego schematu, np. od ostatnich zębów trzonowych w kierunku zębów przednich po obu stronach w szczęce i żuchwie.
  4. Szczotkować wszystkie powierzchnie zębowe (policzkowe, podniebienne, językowe i na końcu – żujące).
  5. Nie płukać ust oraz nie przyjmować pokarmów ani płynów przez około 30 min po zabiegu.