Zebranie Rady Rodziców

Zapraszamy przedstawicieli Rad Klasowych na zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zamieniu.

Zebranie odbędzie się 18 września 2023 r. o godzinie 18:00.

Numer sali zostanie podany w terminie późniejszym.

Przypominamy, że do Rady Rodziców oddelegowana powinna być 1 osoba z klasy. Może to być członek Trójki klasowej, ale również może to być osoba spoza trójki – oddelegowana do reprezentowania klasy w Radzie Rodziców.