Polisy NNW

Rada Rodziców, na podstawie przedstawionych przez firmy ofert wybrała ofertę firmy BazarPolis.pl (TUZ):

Aby zakupić ubezpieczenie należy kliknąć na poniższy link:

Ubezpieczenia szkolne „Bezpieczna Nauka”

Inne dokumenty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zgłaszanie szkody

Dane Agenta Ubezpieczeniowego:

Natalia Tomczak

tel.+48 667 269 309

adres mailowy: bazarpolis@bazarpolis.pl