Prezydium

Prezydium Rady Rodziców SP Zamienie na rok 2022/23

Zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 15.09.2022 roku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zamieniu w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023, zostało powołane Prezydium Rady Rodziców w składzie:

  1. Przewodniczący – Aleksander Korybczak
  2. Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Drachal
  3. Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Sobczak 
  4. Sekretarz – Katarzyna Merska 
  5. Skarbnik – Izabela Świderska