Uchwała nr 5 w sprawie propozycji organizacji wydarzeń szkolnych w roku 2022/2023

Uchwała nr 5 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie propozycji organizacji wydarzeń szkolnych w roku 2022/2023, w tym dni wolnych od zajęć dydaktycznych 2

Po zapoznaniu się z propozycją organizacji wydarzeń szkolnych w roku 2022/2023, w tym dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przesłanych do Rady Rodziców przez Panią Wicedyrektor, Joannę Sekułę, Rada Rodziców pozytywnie opiniuje zaproponowaną organizację wydarzeń szkolnych w roku 2021/2022, w tym dni wolnych od zajęć dydaktycznych, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Pełna treść Uchwały